Medicatieveiligheid is een serieuze zaak.

Zolang er verpleegkundigen patiënten aan bed helpen, en daarbij hoort het toedienen van medicijnen, worden er helaas fouten gemaakt. Om dit te minimaliseren hebben we hulpmiddelen nodig. Een tweede digitale controle zal voor de komende jaren hiervoor de oplossing zijn. Bij gezondheidszorginstellingen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, is de instelling zelf verantwoordelijk voor haar kwaliteit en zijn zij verplicht die inspanningen te leveren om de maximale medicatie veiligheid te bieden.

Medicatieveiligheid

De NVZA/NVA heeft medicatieveiligheid tot speerpunt van haar beleid benoemd. Het Progamma Sneller Beter, een samenwerking van het ministerie van VWS, de NVZ en de Orde van Medische Specialisten, heeft tot doel een verbetering van transparantie, doelmatigheid en kwaliteit in de curatieve zorg te stimuleren en beoogt het doorvoeren van een kwaliteitsverbetering op het gebied van patiëntenlogistiek en patiëntenveiligheid.

Digitale codering

U kunt UDP er op aanspreken dat zij in staat is, alle geneesmiddelen die in de intramurale zorg worden verstrekt kunnen worden, kan verenkelen en voorzien van een gedigitaliseerde codering. Dit met als doel de menselijke fouten die kunnen optreden bij het verstrekken van geneesmiddelen worden geminimaliseerd, onder voorwaarden dat de efficiëntie bij het verstrekken van de geneesmiddelen in haar keten is geoptimaliseerd. Hiermede ondersteunt UDP het Bar Code Medicatie Administratie concept, (BCMA, Bar-Code-assisted Medication Administration) in de intramurale zorg.

Meer informatie? Neem contact op