Media.

Hierbij een overzicht van gepubliceerde artikelen waarin de Unit Dose Pack methode haar bijdrage ter verbetering voor medicatie- en patiëntveiligheid voor de intramurale markt levert.

Verpakkingsmethode:

Introductie UDP

Barcodering op de
primaire verpakking
van geneesmiddelen

American Journal
of Health-System
Pharmacy – 1

American Journal
of Health-System
Pharmacy – 2

Richtlijn 2011/62/EU van
het Europees Parlement
en de Raad

Redesigning the drug distribution system in hospitals

Zorgvisie

Toedieningsmethode wensen, eisen en effecten:

Position paper on the identification of the primary package level of drugs

European association
of hospital pharmacists

Hospital admissions related to medication

The New England journal of medicine